Home    Pianoles    Zangles    Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips    Route   Video     Nieuws     Fun page

Pianoles, Keyboardles, Improvisatie, Muziektheorie, Solfège, Akkoordenleer, Compositie, Kamermuziek, Begeleiding, Samenspel, Vocaal - Zangles

Welkom op pianoles!    Lid KNTV   

Ik hoop dat we een gezellige, muzikale en creatieve tijd tegemoet gaan. Om goed van start te gaan zijn een aantal zaken belangrijk. Vriendelijk verzoek ik u deze informatie goed te lezen zodat er geen misverstanden ontstaan over de regels en werkwijze in de PIANOSTUDIO!    

Over de lessen, de methodes en andere details

Iedereen vanaf zes jaar (of als het kind kan lezen) is welkom op de lessen. Er bestaat eigenlijk geen leeftijdsgrens. Het belangrijkste is dat de lessen met plezier gevolgd worden en dat u daardoor in alle opzichten  muzikaal, intellectueel en emotioneel rijker wordt. Ik leer u niet alleen notenelzen en de piano te bespelen. U wordt stap voor stap ingeleid in de muziektheorie, “prima-vista” of lezen van blad, muziekgeschiedenis, solfège en harmonieleer (akkoorden). Ook kamermuziek – het musiceren met anderen, begeleiden, luistervaardigheid en improvisatie maken een deel van uw opleiding. Kortom, alles wat u nodig heeft om het gewenste doel te bereiken. Daarbij is het niet van belang of u pas begint of dat u op conservatoriumniveau speelt. Er is geen ideale lesmethode. Daarom wordt het onderricht en de les aangepast aan uw niveau, interesse, repertoire, leeftijd etc. Mijn bedoeling bij het lesgeven  is dat de leerling  zo snel mogelijk zelfstandig wordt in muzieklezen. Ik besteed veel aandacht aan  het leren van patronen en  principes van muziek  zodat  de student later dezelfde principes zelfstandig  kan toepassen en gebruiken. 

Veel gestelde vragen:

Geeft u ook lessen aan volwassenen die nooit muziekles hebben gehad?

Ja. Uiteraard er is geen leeftijdsgrens om met pianoles te beginnen. Het niveau van uw spel zou straks te maken kunnen hebben met muzikale aanleg,  muziekervaring, uw persoonlijke interesse voor muziek, uw eigen voorkeur van gespeeld repertoire en natuurlijk van de tijd die u zelf in studeren en oefenen insteekt. Vergeet niet --  pianospelen is niks anders dan vaardigheid en daarom nauw gekoppeld en afhankelijk van de tijd die u in studeren en repeteren besteedt. Mocht u meer tijd willen besteden aan de theoretische kant van de muziek dan zullen de lessen iets meer verbaal dan spelend voorbijgaan.

Geeft u alleen maar 'klassiek'?

Nee. Maar, als afgestudeerde concertpianiste vind ik klassiek nog steeds nuttig en de bron van alle andere muzieksoorten.  Ik ga natuurlijk mee met de tijd en eigentijdse ontwikkelingen in de repertoirekeuze en methodiek van het lesgeven. In de praktijk spelen we eigenlijk alles om hier te noemen: pop, musical, jazz, blues, en andere stijlen.

Welke boeken worden er gebruikt?

Meestal gebruik ik als basis lesboeken Alfred's pianomethode voor kinderen en volwassenen en daarnaast nog veel andere muziekstukken naar wens. Het is altijd afhankelijk van het al bereikte niveau, eigen smaak van de leerling, persoonlijke voorkeur en uiteraard vaardigheid. Ik bezit heel veel boeken die voor piano geschreven zijn en die kunt u altijd lenen. Bestellen via internet of nog sneller telefonisch 020-6796575

 

 

Heeft u ervaring met lesgeven aan jonge kinderen?

Ja. Als kinderen kunnen lezen is ook de beste tijd om met pianoles te beginnen. Voor die tijd is het natuurlijk ook mogelijk volgens Suzuki-methode of als het kind een bijzonder talent heeft of aparte interesse in muziek toont. Maar het moet altijd spelenderwijs en interessant blijven om zo de aandacht en concentratie van het kind te kunnen vasthouden.  

Verloopt  keyboardles anders dan pianoles?

Ja en nee. Op keyboard is het gebruik van de linker hand beperkt tot statisch spelen van een toon of akkoord. Dat betekent dat de ontwikkeling van de linker hand veel trager is. Ook is repertoire voor keyboard veel sneller buiten de nodige les boeken en kan chaotischer aanvoelen.  Aan de andere hand zijn pianotoetsen zwaarder en eisen speciale technische aandacht zodat de dynamiek beter benadrukt kan worden. Een betere (meestal duurdere) keyboard kan dynamische muziek ook produceren. Het zou nooit dichtbij komen en gevoel voor frasering en dynamiek ontwikkelen en toelaten als oefenen en bespelen van een akustische instrument. Keyboardspelen kan in het begin ook moeilijk zijn juist vanwege de constante en soms rigoureuze ritme die gevolgd moet worden terwijl het muziek-denkproces nog niet genoeg ontwikkeld is. Als ritme en denkproces nog niet in gewenst tempo verlopen dan spenderen we extra aandacht aan ritme en coördinatie van diverse elementen van gespeelde muziekstuk.

Conclusie: Als we toch zouden moeten kiezen dan is de stap van piano naar keyboard een betere en logische keus.     

 Wat heeft U nodig ?  

Uiteraard is het beschikken over een piano zeer belangrijk. U kunt een istrument naar keuze ook kopen of huren. Met een instrument en met uw dagelijkse oefeningen bent u in staat goede resultaten te boeken. Ook een elektronische piano, synthesizer of keyboard met standaardtoetsen zijn bruikbare instrumenten. Naast een leerboek(en), een schrift (eventueel met notenbalkpapier - hier downloaden ) is een CD speler, smartphone of een tablet als iPad, iPod aan te bevelen. U kunt dan uw les of een opdracht opnemen en thuis verder bestuderen.

Wat en hoe voor een goed resultaat

Het is wenselijk (afhankelijk van het spelniveau) elke dag minstens 30 minuten te oefenen. Die tijd kunt u ook verdelen door bijvoorbeeld drie keer 10 minuten te spelen. Het is ook belangrijk om tijd te besteden aan het notenschrift (zonder instrument) of het simpelweg luisteren naar een uitvoering op YOUTUBE of via uw opgenomen bestand op uw mobiele telefoon of een ander soort audio / video bestand. 

Langer dan 30 min. pianospelen kan natuurlijk ook mits u overtuigd bent de muziekopdracht op de juiste manier te oefenen. Ervaring laat zien dat verkeerd aangeleerde aanslag, lees- of andere ingeslopen fouten later heel moeilijk gecorrigeerd kunnen worden. Langzaam en rustig spelen in het begin van het leerproces is een "must".

De voorbereiding op de les is heel belangrijk. Als u de elementaire zaken thuis grondig geoefend heeft dan kunnen we op de les creatief bezig zijn om nieuwe vaardigheiden te verwerven.       

Optredens en concerten

De uitdaging van een optreden werkt heel stimulerend, creatief en positief op iedereen die met muziek bezig is. Ik organiseer aan het eind van het schooljaar een concert waar alle kinderen voor publiek kunnen optreden. De volwassenen krijgen in een gezellige privé kring de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Daar kunnen ze eigen ervaringen uitwisselen en uiteraard gezamenlijke liefde voor muziek delen. Dit, door met en voor elkaar te spelen. Mis het niet -- zelfs als u niet mee doet.  

Enkele regels !

Kom op de afgesproken tijd naar de PIANOSTUDIO.

Het is een goede gewoonte om voor het bespelen van een instrument de handen te wassen en de nagels te verzorgen.

Zeg bij ziekte bijtijds af en kom niet ziek naar de les. Piano-instructie vereist vaak een close-contact en dat kan de overdracht van ongewenste ziektes bevorderen.

Het wordt op prijs gesteld als ouders bij de lessen aanwezig zijn. Dan kunnen de kinderen thuis gerichter worden gestimuleerd en tot oefenen aangezet.

Naar de studio kunnen geen andere kinderen of vrienden worden meegenomen.

De les moet in een optimale rust zonder eventuele storingen van buiten af en met de volle concentratie worden gevolgd.

Parkeer niet op de openbare weg of het straatje voor de studio. Even voorbij de studio, rechts om de hoek is een parkeerterrein!  

Lestijden

De lessen worden wekelijks gegeven op een vaste tijd. Met uw maandelijkse contributie reserveert u uw vaste tijd en het recht op de lessen.

U kunt kiezen voor lessen van 30 minuten, 45 minuten of 1 uur.  

Vaste tarieven zijn bepaald door KNTV -- Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging voor professionele musici.

Er bestaat ook een mogelijkheid voor een dubbele les een keer in de 14 dagen.  

De wijze van betalen

Het lesgeld wordt vooruit betaald per kwartaal of op de eerste les van de maand.

Voorkom a.u.b. het genante herinneren aan verschuldigd lesgeld. Ten slotte – iedereen verwacht zijn salaris op tijd. Op tijd betalen is ook een teken van wederzijds respect .

Bij verhindering

Als u verhinderd bent om op de afgesproken tijd op de pianoles te komen stel me daar zo snel mogelijk van in kennis – minimaal 48 uur van te voren zo dat we eventueel een nieuwe afspraak kunnen maken of met iemand anders van de lestijd ruilen binnen dezlefde week. Jammer genoeg, in alle andere gevallen vervalt het recht op restitutie.

U kunt uw verhindering per telefoon elke werkdag tot 21:00 uur doorgeven. Gebruik daarvoor bij voorkeur het mobiele nummer van de studio.

Als ik door onvoorziene omstandigheden geen les kan verzorgen zal ik in onderling overleg een nieuw tijdstip binnen dezelfde week met u afspreken. Als u zelf op een buiten de hierin aangegeven vakantieperiodes van het jaar afwezig bent dient u die lessen te betalen. In overleg kan gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden om de les(sen) in te halen.  

Officiële feestdagen

Tijdens de officiële feestdagen worden geen lessen gegeven. Na de vakanties wordt uw inschrijving automatisch verlengt. Er is een winter stop in de kerst periode van 2 weken en zomerstop van 6 weken. 

Stoppen met pianoles

Voor een goed pianospel is continuïteit noodzakelijk. Ik zou het betreuren als u uw muziekopleiding moet stoppen vanwege ziekte, verhuizing of andere redenen. Ik hoop dat u deze en andere wensen en opmerkingen met mij bespreekt.

Wilt u tijdelijk of voorgoed stoppen met de pianoles dan dient u de lessen minimaal een maand van te voren schriftelijk op te zeggen!

Voor andere vragen en informatie kunt u me bellen of e-mailen.    

 

 Concert

Support young talented children!

tips voor zingen pianospelen notenlezen notenbalkpapier pianoles voor beginners  pianoles voor gevorderden pianoles utrecht leer improviseren op piano

  In English:  additioinal information for international visitors
Private Music School "PIANOSTUDIO" . Piano lessons, theory, harmony. Classic, improvisation and other modern piano styles.
Name: Lana Gnus
I am a pianist and teacher. I have many students who come to study with me. From time to time I record on video some of the pieces they play at the lesson.

I do this primarily so that my students can see and hear themselves playing from another angle. It´s a great way to learn about mistakes. Something like a THIRD EAR !!!

You can´t expect their playing to be perfect every time. The piano is an instrument one learns to master each day, step by step. And each day one becomes more confident and can see their improvement.

My students love the idea of making these little films because they are now able to see and judge their playing, learning from their mistakes.

Feel free to make some comments and help my students become even better.

I have another YouTube account at http://www.youtube.com/pianostudio
There you can watch me playing the pieces my students are suppose to study. This way they can watch me playing it any time they need a little help in preparing the new piece.
Hometown: Maarssen, Utrecht
Country: Netherlands

Lana Gnuss Svetlana Gnuss Lana Gnus

 

Tips voor beginners

Home    Pianoles & workshops     Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips     Route    Video     Nieuws     Fun page

Google
 
Web www.pianostudio.nl