Muziekschool - Pianostudio - "LaPianissima"

Maarssen - Nederland - o.l.v. Lana Gnus

Home    Pianoles & workshops     Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips     Route    Video     Nieuws     Fun page

Muziekles maakt kinderen slimmer

Dat muziekles goed is voor de kinderen wisten wij al lang, nu werd onze stelling nog eens bevestigd door enkele  Amerikaanse onderzoekers die het wetenschappelijk wilden bewijzen. Hun eindbesluiten luidden als volgt: “het kan de geestelijke vaardigheden aanzienlijk verbeteren”.

De wetenschappers vermoeden dat de lessen de verbinding ondersteunen van bepaalde zenuwcellen in de hersenen. Die cellen zijn bij het logisch denken betrokken. "Muziek verbetert de hardware van de hersenen" aldus Gordon Shaw van de Universiteit van Californië in het Britse vakblad New Scientist. Onder leiding van Shaw testten onderzoekers de verstandelijke capaciteiten van 78 drie- en vierjarigen bij het in elkaar zetten van eenvoudige puzzels. De volgende zes maanden kreeg een deel van de proefpersonen regelmatig pianoles. Deze peuters lieten in de tweede testronde duidelijk betere resultaten zien dan de kinderen zonder muziekles.- Zij verbeterden hun eigen prestaties met 34 procent.

Het is echter nog niet vastgesteld of muziekles op jeugdige leeftijd het denkvermogen blijvend verbetert. De uitkomst van het onderzoek bevestigt eerdere veronderstellingen over de positieve invloed van muziek op volwassenen. Personen die voor een intelligentieproef tien minuten muziek van Mozart hadden gehoord, scoorden aanzienlijk beter dan anderen.

We deden de onderzoekers ook nog een nieuw onderzoek aan: ‘Muziekrepetities maakt ook volwassen muzikanten slimmer’ … of zijn het  aprés-repetities?

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schoolhouse Views
by Beth Bruno

Time for Music Lessons
“Music lessons appear to strengthen the links between brain neurons and build new neural bridges needed for spatial reasoning. A study compared 19 preschoolers who took music lessons and 14 classmates enrolled in no special music programs. After eight months, the study found: A 46% boost in spatial IQs for the young musicians, and a 6% improvement for children not taught music. Our studies also show that making music appears to be much more beneficial to cognitive development than passive listening.”
--- Frances Rauscher, Psychologist, University of California

Parents appreciate the importance of music and the arts, as shown by their interest in augmenting school programs with private lessons for their children. But how early should a child begin music lessons? What instrument is best for beginners? How do parents know if their children have talent? Jeff McGill, Director of The Music Learning Center (MLC) in Danbury, CT, answers these and other common parent questions in the following interview.

Bruno:  At what age should a child begin taking music lessons? How do you help a student select a first instrument?
McGill: Students may begin studying piano or violin as early as age four. Each of these instruments offers particular strengths as a student’s first instrument. The piano offers an excellent introduction to many musical concepts that could later be applied to other instruments. The piano may also offer a young student a somewhat easier experience than other instruments in that the tone can be produced more readily than is the case with woodwinds, brass or strings.

Violin study offers some of the challenges in producing a tone properly through fingering position and bowing techniques, but is generally regarded as an instrument that can more readily develop the students’ ear, precisely because of those challenges. Between the two I would allow a younger student to choose with his or her parent, basing the decision on which instrument appeals to the student more.

Bruno: Is it best to begin with group or individual lessons?
McGill: The choice of group versus private lessons has a lot to do with the individual child. Group classes offer a dynamic learning environment where students are not only playing on their own instrument but are also participating in musical games, ensemble playing, and a variety of other activities that cannot be duplicated within a private lesson. In particular, there is a clear advantage in the development of rhythmic skills for students who study in group lessons. There is the added benefit of learning about teamwork and other social skills in this format. For students who do better on a one-to-one basis, private lessons may be the best choice. After providing information about the benefits of each approach, we recommend that parents base their decision on what they have seen work best for their child in other learning environments.

Bruno: Does your school teach music theory, improvisation or other skills needed for a student to learn to play by ear?
McGill: Music theory instruction is a component in each student’s lesson curriculum. Most teaching methods and lesson books cover relevant theory topics with each piece. Ear training is another topic that is included, whether through simple “singing along” with lesson pieces, or in a more detailed program for students studying jazz or voice. Many teachers include improvisation instruction, and a program of jazz study may be pursued for most instruments as well.

Bruno:  How do you evaluate a child’s potential to benefit from music lessons?
McGill: Our philosophy is that every child, or adult, may benefit from studying music, regardless of the degree of natural ability that exists. Realistic goals need to be set for each individual, but most of all, we try to encourage students to enjoy and become a part of the process of learning music.

“Recently released 1995 SAT results indicate that students who take music courses average more than 20 points higher than the mean in both verbal and math, and more than 50 points higher than students who don’t take any arts courses.

The American Medical Association also gives us a rather remarkable statistic: Of all students applying for medical school, on average do you know which student major was accepted more often than all others – including math, science and biochemistry? Music.”
--- Michael Greene, President of the National Academy of Recording Arts and Sciences

 

Muziekonderwijs maakt slimmer en socialer

Telegraaf, 7 april 2000

Van onze correspondent.

BERLIJN, vrijdag.

Muzikaal gevormde leerlingen zijn intelligenter en sociaal vaardiger dan kinderen zonder een dergelijke opleiding.
Deze conclusie verbindt een Duitse professor in de pedagogiek, Hans Günther Bastiaan, aan een zes jaar durend onderzoek op basisscholen in Berlijn.
Tussen 1992 en 1998 volgde de onderzoeker uit Frankfurt twee groepen leerlingen. Het ging om kinderen die twee uur per week muziekles kregen en zich bekwaamden in het spelen van een instrument, alsmede om leerlingen die niet aan deze opleidingsvormen deelnamen.
De onderlinge verhouding binnen de groep van muzikaal gevormde leerlingen bleek beter dan in de andere groep. Leerlingen voelden zich er bovendien zelden buitengesloten.
Vandalisme en agressie kregen bij de muzikale kinderen geen kans. Tevens bleek de opleiding positieve invloed op het intelligentieniveau te hebben, zonder dat deze ontwikkeling op de ouders was terug te voeren. Minder intelligente kinderen ontwikkelden zich na aanvang van de muzieklessen sneller dan anderen.
Op grond van de resultaten pleit de Duitse professor ervoor om op alle Duitse basisscholen wekelijks twee uur muziekonderwijs verplicht te stellen. Ook zou de mogelijkheid moeten worden geboden om op school te musiceren.

 


 

 

 

Google
 
Web www.pianostudio.nl


Muziekschool - Pianostudio - "LaPianissima"

Maarssen - Nederland - o.l.v. Lana GnusHome    Pianoles & workshops     Concerten & optredens   Cursusagenda     Midi    Publicaties    Links    Contact    Foto's     Tips     Route    Video     Nieuws     Fun page